top

 

2017年4月高等教育自学考试

部分科目备考须知

 

课程代码

课程名称

试卷特殊情况说明及备用文具

02185

机械设计基础

第36、37、38题需过图;考生可携带科学计算器、直尺、圆规等作图工具

04735

数据库系统原理

第42题需画图

 

 

 

 

                                         广西壮族自治区招生考试院

                                               2017年3月23日

关闭窗口
网站地图